Σημαντική ανακοίνωση για το μάθημα "Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι" κλιμάκιο (Σ-Ω)

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι στο τμήμα Π-Ω στο οποίο είναι υπεύθυνος ο κ. Μπάλλας, υποχρεούνται να εγγραφούν ως χρήστες στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος στο e-class. Δεν υπάρχει κωδικός (password).

Οι σημειώσεις των διαλέξεων καθώς και οι εκφωνήσεις των ασκήσεων που θα επιλύονται στις διαλέξεις θα αναρτώνται στο e-class. Ομοίως και το υλικό των φροντιστηρίων.

Οι φοιτητές οφείλουν να τυπώνουν τα έγγραφα που αναρτώνται στο e-class και να τα έχουν μαζί τους στις διαλέξεις μέχρις ότου αυτά να παρουσιασθούν. Επιπλέον, πριν από κάθε διάλεξη οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν τη σελίδα του μαθήματος για τυχόν νέες αναρτήσεις εγγράφων. Εφόσον έχουν αναρτηθεί νέα έγγραφα, υποχρεούνται να τα εκτυπώνουν και να τα έχουν μαζί τους στις διαλέξεις (μαζί με όσα έγγραφα έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες και δεν έχουν παρουσιασθεί ακόμα στο μάθημα).

Η ομαλή λειτουργία του τμήματος προϋποθέτει τη συνεργασία όλων μας.