Υποτροφίες για τις εξετάσεις απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης Certified Management Accountant–CMA

Το Institute of Management Accountants προσφέρει 5 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για τις εξετάσεις απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης Certified Management Accountant–CMA (https://www.imanet.org/cma-certification/cma-scholarship?ssopc=1)

Η απονομή των υποτροφιών στους προπτυχιακούς φοιτητές που θα τις διεκδικήσουν θα στηρίζεται καθαρά στον μέσο όρο βαθμολογίας των επτά (7) εξάμηνων.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας για διεκδίκηση της υποτροφίας είναι οι παρακάτω:

    Να είναι φοιτητής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,

    Να έχει επιλέξει την κατεύθυνση «Λογιστική»,

    Να μην οφείλει κανένα μάθημα από τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα και

    Να μην είναι σε καθεστώς αναστολής σπουδών για οποιοδήποτε λόγο.

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να στείλουν μέχρι και τις 28 Μαΐου 2021στην κα. Μαριέττα Πάνου (mpanou@aueb.gr) ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα δηλώνουν την επιθυμία τους να διεκδικήσουν την υποτροφία.