ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ/ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021

Η Αίτηση Ορκωμοσίας καθώς και το Ερωτηματολόγιο Τελειόφοιτου Μ.Ο.Δ.Ι.Π. θα τα βρείτε:

εδώ

&

εδώ

Η αίτηση θα συνοδεύεται από: Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου. Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό

που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

Όλα τα ανωτέρω αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας τμήματος ΛΟΧΡΗ accfin@aueb.gr

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΛΟΧΡΗ

Αθήνα, 23/11/2020