ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Καλημέρα  και καλή ακαδημαϊκή μας χρονιά. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως τα διαδικτυακά φροντιστήρια του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»
δεν ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων. Θα καλυφθεί από τους διδάσκοντες το τμήμα της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και έπειτα θα ξεκινήσουμε
και τις ασκήσεις στα φροντιστήρια. Η έναρξή τους θα σας κοινοποιηθεί με νεοτερη ανακοίνωση μέσω e-class αλλά και από τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Θεοφανοπούλου Ζωή
Μέλος ΕΔΙΠ