Δωρεάν Διάθεση Microsoft Windows & Office

Microsoft Office 365 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα χρήσης της σουίτας Microsoft Office 365 Pro Plus ακαδημαϊκής χρήσης, μέσω σύνδεσης στη σχετική υπηρεσία της Microsoft με χρήση του πανεπιστημιακού λογαριασμού κάθε χρήστη. Μπορείτε, δηλαδή, να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 365 Pro Plus με το username και το password που έχετε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικές Οδηγίες σχετικά με τη προμήθεια του Microsoft Office, μπορείτε να βρείτε εδώ

Microsoft Windows  και λοιπά λογισμικά

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία διάθεσης δωρεάν λογισμικού της Microsoft, είναι να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό στην υπηρεσία Microsoft Office 365 Education (Άρα πρώτα ακολουθείτε τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω για το OFFICE και έπειτα συνεχίζετε με τις παρακάτω οδηγίες).

  • Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Azure Dev Tools for Teaching με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας
  • Στην σελίδα που θα μπείτε, επιλέγετε Software
  • Εφόσον επιλέξετε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει, δεξιά σας δίνονται πληροφορίες για το πως θα κατεβάσετε το software που επιλέξατε, καθώς και για το serial number που θα σας χρειαστεί