Πρακτική Άσκηση

"Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω, μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση. Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό. Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι είτε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως) είτε 6 μήνες μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως). Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια συντάσσει έκθεση-εργασία η οποία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής 7ου ή 8ου εξαμήνου και προσμετράται στη λήψη πτυχίου.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ _ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΤΜΗΜΑ ΛΟΧΡΗ 2023-2024

Σχετικά με τη δομή της Τελικής Εργασίας Πρακτικής Άσκησης, κάντε κλικ εδώ

Για τις προυποθέσεις και τους όρους συμμετοχής, κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, κάνοντας  κλικ εδώ