Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Αποστολή της Μονάδας είναι η ενθάρρυνση της καινοτομικής σκέψης και η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στην κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η υποστήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου αλλά και του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρεται, στην κατανόηση των απαιτήσεων και στην οργάνωση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών.

Για το σκοπό αυτό:

Ο δικτυακός τόπος της Μονάδας παρέχει άμεση και συνεχή πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, γνώσεις και πρακτικά εργαλεία, προκειμένου να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και να παρέχει τα μέσα για τη διαχείριση της καινοτομίας και την οργάνωση επιτυχημένων επιχειρηματικών προσπαθειών

Το helpdesk της Μονάδας προσφέρει τη δυνατότητα για άμεση επαφή, επίλυση αποριών και άντληση καθοδήγησης προς τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.

Εκπαιδευτικό υλικό παράγεται από καθηγητές – συνεργάτες της Μονάδας, παρέχοντας στους φοιτητές κατάρτιση και ενημέρωση για την αιχμή των εξελίξεων στα διάφορα επιστημονικά πεδία.

Η Μονάδα υποστηρίζει τη διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας, παρέχοντας σύγχρονο υλικό και εργαλεία στους διδάσκοντες

Η Μονάδα οργανώνει ανοικτές εκδηλώσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε μαθήματα δίνοντας την ευκαιρία άμεσης επαφής με επιτυχημένους επιχειρηματίες και επιφανή στελέχη, προκειμένου να βελτιώσει την κατανόηση των φοιτητών, μειώνοντας την απόσταση ανάμεσα στην θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή των ιδεών τους.

Η Μονάδα συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, παρέχοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δράσεων και παροχής πρακτικής γνώσης στους φοιτητές, με τη συνεπικουρία εξειδικευμένων καθηγητών και στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Μονάδας στο www.mke.aueb.gr

Το έργο "Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.