Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

 Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) δημιουργήθηκε το 2010 προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων του.

Στο πλαίσιο αυτό, υπό του ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι τρεις επιμέρους μονάδες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές για τους φοιτητές και αποφοίτους, δηλαδή:

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που προωθεί την απασχόληση των φοιτητών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης, που ενισχύει τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων του ΟΠΑ φέρνοντας τους αποτελεσματικά σε επαφή με οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές ιδέες των φοιτητών και προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ως μια εναλλακτική επαγγελματική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας ΟΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dasta.aueb.gr.