Διδακτορικά & Μετα-διδακτορική έρευνα

Διδακτορικά που ολοκληρώθηκαν με επίβλεψη από μέλη του εργαστηρίου:

Διδάκτορας

Θέμα Διδακτορικού

Επιβλ. Καθηγ.

Έτος κτήσης

Γκούρας, Αθανάσιος

Κριτήρια επιλογής φορέων αλλαγής: o ρόλος και η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της

Μ. Βακόλα (συνεπίβλεψη)

2013

Μαγρίζος, Σόλων

The link between corporate social responsibility and SME financial performance

Ε. Αποσπόρη

2015

Παρασκευοπούλου, Λουίζα

Σμιλεύοντας την εξαιρετική καινοτομία: από την προσαρμογή της εργασιακής θέσης στα ενδιαφέροντα του εργαζόμενου στην καινοτομική συμπεριφορά

Ε. Αποσπόρη

2017

Πάχος, Νίκος

High Performance Work Systems for an Ageing Workforce

Ε. Γαλανάκη

2020

Ραφαηλίδου, Μυρτώ

Η γυάλινη οροφή στο χώρο των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της θεσμικής θεωρίας

Ε. Αποσπόρη

2012

Τσαχουρίδη, Ειρήνη

Οργανωσιακή Αρετή: μελέτη των παραγόντων που την προκαλούν μέσα σε έναν οργανισμό καθώς και των επιδράσεών της υπό το πρίσμα της θεωρίας κοινωνικής ανταλλαγής

Ε. Νικάνδρου

2016

Χυτήρη, Αλεξάνδρα

Reconsidering the human resource management-organisational performance relationship

Λ. Παναγιωτοπούλου

2015

Μεταδιδακτορικά που ολοκληρώθηκαν με επίβλεψη από μέλη εργαστηρίου:

Μεταδιδάκτοριας

Θέμα

Επιβλ.

Έτος ολοκληρωσης

Κλεάνθης Κατσαρός

Ambivalence and Adaptive Performance: The role of work engagement in a diary study

Μ. Βακόλα

2016

Διδάκτορες που συνεργάζονται ερευνητικά με το Εργαστήριο:

Δρ. Κωνσταντίνα Γεωργίου- https://scholar.google.gr/citations?user=_x9ywFAAAAAJ&hl=el&oi=ao

Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη-  https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsachouridi-irene

Δρ. Νίκος Πάχος- https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/values-technology-and-innovation/people/lecturers/dr-n-nikos-pahos/