Διδακτορικά & Μετα-διδακτορική έρευνα

Διδακτορικά που ολοκληρώθηκαν με επίβλεψη από μέλη του εργαστηρίου:

Διδάκτορας Θέμα Διδακτορικού Επιβλ. Καθηγ. Έτος κτήσης
Γκούρας, Αθανάσιος Κριτήρια επιλογής φορέων αλλαγής: o ρόλος και η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της Μ. Βακόλα (συνεπίβλεψη) 2013
Καρλή Μαρίνα  Η επίδραση της μεταφοράς της μάθησης στην εργασιακή συμπεριφορά με την χρήση των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων. Μ. Βακόλα 2021
Κόντος Παναγιώτης  Ταύτιση με το Employer Brand υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Αυτοδιάθεσης Ε. Νικάνδρου 2015
Μαγρίζος, Σόλων The link between corporate social responsibility and SME financial performance Ε. Αποσπόρη 2015
Παρασκευοπούλου, Λουίζα Σμιλεύοντας την εξαιρετική καινοτομία: από την προσαρμογή της εργασιακής θέσης στα ενδιαφέροντα του εργαζόμενου στην καινοτομική συμπεριφορά Ε. Αποσπόρη 2017
Πάχος, Νίκος High Performance Work Systems for an Ageing Workforce Ε. Γαλανάκη 2020
Ραφαηλίδου, Μυροφόρα Η γυάλινη οροφή στο χώρο των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της θεσμικής θεωρίας Ε. Αποσπόρη 2012
Τσαχουρίδη, Ειρήνη Οργανωσιακή Αρετή: μελέτη των παραγόντων που την προκαλούν μέσα σε έναν οργανισμό καθώς και των επιδράσεών της υπό το πρίσμα της θεωρίας κοινωνικής ανταλλαγής Ε. Νικάνδρου 2016
Χυτήρη, Αλεξάνδρα Reconsidering the human resource management-organisational performance relationship Λ. Παναγιωτοπούλου 2015

Διδάκτορες που συνεργάζονται ερευνητικά με το Εργαστήριο:

Δρ. Κωνσταντίνα Γεωργίου- https://scholar.google.gr/citations?user=_x9ywFAAAAAJ&hl=el&oi=ao

Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη-  https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsachouridi-irene

Δρ. Νίκος Πάχος- https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/values-technology-and-innovation/people/lecturers/dr-n-nikos-pahos/