Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Εγγραφής - Ταυτοποίησης Πρωτοετών Φοιτητών κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 10%)

Χρησιμοποιήστε ως όνομα χρήστη τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως συνθηματικό τον ΑΜΚΑ σας.