Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Εγγραφής - Ταυτοποίησης Πρωτοετών Φοιτητών κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 10%)

Χρησιμοποιήστε ως όνομα χρήστη τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως συνθηματικό τον ΑΜΚΑ σας χωρίς το αρχικό 0 σε περίπτωση που το ΑΜΚΑ σας ξεκινά από 0.