Φαντάκη Έλια

Τηλέφωνο: 
210-8203 147
E-mail: 
Διοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων