Σπυροπούλου Αλίκη

Τηλέφωνο: 
210-8203 393
Διοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής