Αναστασίου Σοφία

Τηλέφωνο: 
210-8203 113
Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας