Έρευνα

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν δημοσιεύσει στα υψηλότερα σε επιρροή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως για παράδειγμα Journal of Applied Psychology, Human Relations, Journal of Occupational Health Psychology, International Journal of HRM, European Management Review, New Technology Work and Employment,  κ.α.

Ερευνητικά έργα

Μακροχρόνια:

 • Μακροχρόνιο έργο ερευνών σε συνεργασία με το διεθνές ερευνητικό δίκτυο Cranet για τη Συγκριτική Μελέτη της ΔΑΔ (από το 1996 έως σήμερα). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του εργαστηρίου σε αυτό το έργο και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις.
 • 5Cs - Cross-cultural comparisons in contemporary careers. International research network for the cross cultural study of contemporary careers around the globe (2010 - Σήμερα). (ΕΥ, Ελένη Αποσπόρη)
 • Συμμετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα του διεθνούς ερευνητικού δικτύου GLOBE- https://globeproject.com, με αντικείμενο την οργανωσιακή και εθνική κουλτούρα και το στυλ ηγεσίας (2002-σήμερα και κυρίως στη δεύτερη και τρίτη φάση του ερευνητικού έργου). Από το 2019, συμμετέχουν ως κύριες εθνικές εκπρόσωποι οι Ελ. Γαλανάκη και Ν. Παπαλεξανδρή στο μέρος της έρευνας GLOBE 2020- https://globeproject.com/about.  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του εργαστηρίου σε αυτό το έργο και τις δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις που έχουν προκύψει από αυτό.

Ad-hoc:

 • Τηλεργασία- ήρθε για να μείνει;- δείτε την έκθεση της έρευνας  (ΕΥ: Ελεάννα Γαλανάκη, 2021)
 • Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση. (ΕΥ: Ελεάννα Γαλανάκη, 2021)
 • FEMINA - Boosting competitiveness through female participation in high-tech enterprises in S3 sectors. Funded by European Commission, European Regional Development, Interreg, Europe (2018-2023) (ΕΥ: Ελένη Αποσπόρη)
 • "HRMinSMEs" που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στα πλαίσια της δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»  (ΕΥ: Ελεάννα Γαλανάκη, 2020-2023)
 • CreaTourES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes Funded by European Commission, Interreg, V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme (2019-2022), (ΕΥ: Ελένη Αποσπόρη)
 • HEAR - Unpacking cognitive crafting and selfergy: How Employees Actively Reconsider their work and put their positive mark on it. Χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στα πλαίσια της δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» ( ΕΥ: Ελένη Αποσπόρη, 2019-2021)
 • + “TALENT” για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Ανάπτυξη Ταλέντου στην Κεντρική Ασία, 2018-σήμερα (ΕΥ: Ειρήνη Νικάνδρου)
 • MARIE - Mainstreaming Responsible Innovation in European S3, European Comisison.Funded by European Commission, European Regional Development, Interreg, Europe (2017-2021), (ΕΥ: Ελένη Αποσπόρη)
 • Digital HRM responses to the pandemic-teleworking  and elearning - δείτε την έκθεση της έρευνας (ΕΥ: Ελεάννα Γαλανάκη, 2020)
 • TARGETED-MPI  - Transparent And Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and Implementation, Funded by European Commission, Horizon H2020-SwafS-09-2018-2019 (EY και  Συντονίστρια του Έργου: Ελένη Αποσπόρη)
 • Human Resource Management for an Aging Workforce - Δράση Ι, ΟΠΑ, 2016-18 (EY: Ελεάννα Γαλανάκη)
 • WBCM - Workplace bullying the culture matters. International research network for the cross cultural study of workplace bullying around the globe (2013 - 2018). (ΕΥ: Ελένη Αποσπόρη)
 • R-ICT - Responsible ICT Network. Funded by the European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, DG CONNECT (2014-2016).  (ΕΥ: Ελένη Αποσπόρη)
 • UZDOC- Enhancing quality of doctoral education at Higher Education Institutions in Uzbekistan / Tempus- Structural Measures, 2013-16, (EY: Ελεάννα Γαλανάκη)
 • Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού- έκθεση αποτελεσμάτων (EY: Ελεάννα Γαλανάκη)
 • BCIQ-Business Cross- Cultural Intelligence research project, 2011-2013 (EY: Ελεάννα Γαλανάκη)
 • The impact of non-monetary remuneration on employee attitudes during the current economic crisis in Greece- Δράση Ι, ΟΠΑ, 2013-15 (EY: Ελεάννα Γαλανάκη)

Επίσης, το ερευνητικό έργο που γίνεται στο εργαστήριο έχει τύχει αναγνώρισης με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά:

 • 2020- Για τη συνεισφορά στο ερευνητικό δίκτυο GLOBE 2020, “Certificate of Excellence in Cross -Cultural Research” (Ε. Γαλανάκη και Ν. Παπαλεξανδρή)
 • 2019- Για το συμπόσιο Comparing Careers Across Countries: New Scholarship and Directions, Best International Symposium Award, στο 79th Annual Meeting of the Academy of Management (Ε. Αποσπόρη)
 • 2019- Για το άρθρο: "Assessing cross-national invariance of the three-component model of organizational commitment: a cross-country study of university faculty", Outstanding Paper in the 2019 Emerald Literati Awards (Ε. Γαλανάκη)
 • 2017- Για το άρθρο:"The reasons behind change recipients' behavioral reactions: a longitudinal investigation", Outstanding Papers from Journal of Managerial Psychology (Highly commended paper)  (Μ. Βακόλα)
 • 2011- Για το άρθρο: "The decision to recruit online: a descriptive study": 3rd most highly downloaded article of the journal Career Development International in 2011, with a total of 10,393 downloads (Ε. Γαλανάκη)

Τέλος, το εργαστήριο παράγει χρήσιμο ερευνητικό υλικό