Εκπαίδευση

Το εργαστήριο οργανώνει τακτικά ερευνητικά workshops για τα μέλη του, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μετα-διδακτορικούς ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΔΑΔ.

Πρόγραμμα ερευνητικών workshops από το 2020

Επίσης, υποστηρίζει ερευνητικά το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ. Ερευνητικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται ως υλικό για τουλάχιστον 10 από τα μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και για διάφορα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ που διδάσκουν τα μέλη του εργαστηρίου.

Μέλη του εργαστηρίου έχουν επανειλημμένα βραβευτεί για το εκπαιδευτικό τους έργο. Συγκεκριμένα:

  • 2020: Βραβείο Διδακτικής Αριστείας από το Ο.Π.Α (Ε. Νικάνδρου)
  • 2018: Βραβείο Διδακτικής Αριστείας από το Ο.Π.Α. (Μ. Βακόλα)
  • 2015: Executive MBA (Μ. Βακόλα)
  • 2014-2015: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Μάρκετινγκ  και Επικοινωνίας (Μ. Βακόλα)
  • 2011-2012: International MBA, πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Μ. Βακόλα)
  • 2005-2006: International MBA, πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Μ. Βακόλα)
  • 2001-2002: International MBA, πρόγραμμα μερικής φοίτησης (Μ. Βακόλα)

Στα πλαίσια του εργαστηρίου έχει αναπτυχθεί αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό. Ενδεικτικά:

    Τέλος, το Εργαστήριο οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για λογαριασμό οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.