Υποψήφιοι Διδάκτορες

Τρέχουσα διδακτορική έρευνα

Υποψήφιος Διδάκτορας

Θέμα

Επιβλ. Καθηγ.

Έναρξη

Ζωγράφου Ειρήνη

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Μικρομεσαίες  Τουριστικές Επιχειρήσεις - Καλές Πρακτικές για Υψηλή Απόδοση και Καινοτομία

Ε. Γαλανάκη

2020

Λαζανάκη Βέρα

Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στον Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου

Μ. Βακόλα

2015

Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή

Διερεύνηση της επιτυχίας ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης

Μ. Βακόλα

2018

Μπλίκα Εύη

Ο αντίκτυπος των Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Καινοτομία και την Οργανωσιακή Απόδοση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Λ. Παναγιωτοπούλου

2018

Παυλάκου Ευγενία

Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Εκπαίδευση στις Συμπεριφορικές Δεξιότητες

Λ. Παναγιωτοπούλου

2019

Τσαχάλη Μαρήλια

Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής

Ε. Νικάνδρου

2018

Χουσμεκερίδου Ραφαηλία

HR Analytics

Ε. Γαλανάκη

2021