ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ