ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, στη 1.00 μ.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο e-class (κωδ. μαθήματος: LOXR402).

Ο διδάσκων

Αλ. Ρόκας