ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι στα φροντιστήρια του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις

Από τη Διδάσκουσα κυρία Θεοφανοπούλου Ζωή