Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2021

Ξεκίνησε η συγκέντρωση στοιχείων για τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα για το 2021. Η έρευνα αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας Cranet, η οποία καλύπτει τις πρακτικές ΔΑΔ σε 45 χώρες από το 1993 έως σήμερα. Απευθύνεται στους υπεύθυνους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν ασχολείστε με τη ΔΑΔ και θέλετε να λάβετε αποτελέσματα, αρκεί να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εδώ

https://auebhrmlab.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BtFOffgqQLTE4S.

Μετά το πέρας της έρευνας θα λάβετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τη ΔΑΔ στην Ελλάδα.