Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένης Διδάσκουσας/Εντεταλμένου Διδάσκοντα για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024