Ανακοίνωση για την παράδοση των διπλωματικών εργασιών για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2024.