Νέα προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Παρακολούθησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab)»

Νέα προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Παρακολούθησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab)»