Πρακτική Άσκηση

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-22.