Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Ερευνητικό Έργο SOFIE

Τον Δεκέμβριο 2020 ολοκληρώθηκε το τριετές ερευνητικό έργο SOFIE—Secure Open Federation for Internet Everywhere—που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 και στο οποίο συμμετείχε το εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (Mobile Multimedia Laboratory—MMlab) του Τμήματος Πληροφορικής, με τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, Διευθυντή του εργαστηρίου ως Επιστημονικό Υπεύθυνο, και κύριους ερευνητές τους Καθηγητές Βασίλειο Σύρη και Γεώργιο Ξυλωμένο, τον Επίκουρο Καθηγητή Σπύρο Βούλγαρη, τους μεταδιδάκτορες ερευνητές Νίκο Φωτίου και Γιάννη Θωμά και τον υποψήφιο διδάκτορα Ιάκωβο Πιτταρά. Το έργο SOFIE σχεδίασε, υλοποίησε και αξιολόγησε μέσω πιλοτικών εφαρμογών μια αρχιτεκτονική για τη δημιουργία ασφαλούς, ανοικτής και αποκεντρωμένης ομοσπονδίας μεταξύ (των συχνά κλειστών) συστημάτων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Η αρχιτεκτονική του έργου αξιοποίησε την ανατρεπτική τεχνολογία των κατανεμημένων αλυσίδων καταχωρίσεων (blockchains και γενικότερα Distributed Ledger Technologies), η οποία υποστηρίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ μη έμπιστων κόμβων, καθώς και τη καταγραφή δεδομένων με μόνιμο τρόπο που δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να αμφισβητηθεί. Σημαντικό εργαλείο που βασίζεται στις αλυσίδες καταχωρίσεων είναι τα έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) που “εκτελούνται” από πολλούς κόμβους στο κατανεμημένο σύστημα, επιτρέποντας πλήρως αποκεντρωμένες και αυτοματοποιημένες λειτουργίες.

Η αρχιτεκτονική του SOFIE αξιολογήθηκε και επιδείχθηκε μέσω πιλοτικών εφαρμογών σε τρία πεδία: (α) την αλυσίδα τροφίμων («από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή») για την πιστοποιημένη καταγραφή της προέλευσης τροφίμων, (β) κατανεμημένα παιχνίδια σε smartphones που περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση μεταξύ του εικονικού και πραγματικού κόσμου, και (γ) την κατανεμημένη αγορά ενέργειας, περιλαμβανομένων της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε πολλά σημεία και της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πολύ μικρών παραγωγών, με υποστήριξη μικρο-συμβολαίων και μικρο-πληρωμών.

Στα πλαίσια του έργου το εργαστήριο MMlab έκανε, πολλές φορές σε συνεργασία με άλλους εταίρους του έργου, συνολικά 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και 3 δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων. Επίσης, διοργάνωσε πέντε ημερίδες, στις οποίες περιλαμβάνεται η διοργάνωση της ημερίδας Decentralized IoT Systems and Security (DISS) για τα έτη 2018-2020 στα πλαίσια του κορυφαίου στην περιοχή της ασφάλειας δικτύων και κατανεμημένων συστημάτων συνεδρίου Network and Distributed System Security Symposium (NDSS).

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου SOFIE είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://mm.aueb.gr/projects/sofie