ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με τετραετή διάρκεια ισχύος (από 10-9-2019 έως 9-9-2023).

Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΟΔΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).

Σας παραθέτουμε την αναθεωρημένη απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ που λήγει στις 09-09-2024.

Αναθεωρημένη απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ