Ορισμός εκπροσώπων ΓΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ενός (1) εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής, καθώς και τους αναπληρωματικούς τους, για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρο 17 του ν.4485/2017).

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής