Εργαστήριο μαθήματος "Εισαγωγή την Πληροφορική"

Οι διαλέξεις του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» θα ξεκινήσουν εκ νέου την 21/11/2022.

Την ημέρα αυτή θα έχει μάθημα το τμήμα Α-Λ.

Ο Διδάσκων

Καλλιαμπέτσος Γεώργιος