Ανακήρυξη Υποψήφιων

Ανακήρυξη Υποψήφιων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών