Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής 16/6/2021

Το Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ενδιαφέροντος για αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής. Η τέταρτη ομιλία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, και ώρα 18:00, μέσω του MS Teams (σύνδεσμος: https://www.dept.aueb.gr/el/sist) από τον Αλέξανδρο Δημάκη (Professor, Electrical and Computer Engineering Department, University of Texas at Austin).

Ο τίτλος και η περίληψη της ομιλίας αυτής, καθώς και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή έχουν ως εξής.

====================================

"Deep Generative models and Inverse Problems"
Αλέξανδρος Δημάκης (https://users.ece.utexas.edu/~dimakis/),
Professor, Electrical and Computer Engineering Department, 
University of Texas at Austin,

Περίληψη
Modern deep generative models like GANs, VAEs and invertible flows are demonstrating excellent performance in representing high-dimensional distributions, especially for images. We will show how they can be used to solve inverse problems like denoising, filling missing data, and medical imaging. We generalize compressed sensing theory beyond sparsity, extending Restricted Isometries to sets created by deep generative models. We will present the general framework, recent results and open problems in this space. 

Βιογραφικό
Alex Dimakis is a Professor at the Electrical and Computer Engineering department, University of Texas at Austin and the co-director of the NSF National institute on the Foundations of Machine Learning. He received his Ph.D. from UC Berkeley and the Diploma degree from the National Technical University of Athens. He received several awards including the James Massey Award, NSF Career, a Google research award, the Eli Jury dissertation award and the joint Information Theory and Communications Society Best Paper Award. His research interests include information theory, coding theory and machine learning.

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής