ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας αποφάσισαν ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση τους την 9η Νοεμβρίου 2020 τα εξής:

α) να εκφράσουν τον πιο έντονο αποτροπιασμό τους για την απαράδεκτη και απάνθρωπη επίθεση κατά του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ.Δ.Μπουραντώνη την 29η Οκτωβρίου 2020,

β) να εκφράσουν την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή τους στο πρόσωπο και στο θεσμό του Πρύτανη,

γ) να καλέσουν την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη νομοθέτηση αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μέτρων για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής