Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής

24-7-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28/7/2020 θα γίνει παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστική (πλήρους φοίτησης) ως εξής:

Φοιτητής: Ρουσής Δημήτριος
 

Τίτλος εργασίας: «Forecast comparison of SARIMA and Kalman‐filter DLM models for seasonal data»
 

Επιβλέπων: κ. Ε. Ιωαννίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ
 

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: ‐ κ. Ι. Βρόντος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ
                                              ‐ κ. Π. Μπεσμπέας, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ
 

Meeting Details: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/eioannid/04LHU31G

Ώρα: 12:00
Από τη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Στατιστικής