Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2018 – 19

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529
Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00
F

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801
Τρίτη 15:00 - 16:00
Πέμπτη 15:00 - 16:00

C

Πέτρος Δελλαπόρτας

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Πέμπτη 13:00 - 15:00

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Τρίτη: 15:00-17:00    
Παρασκευή: 15:00-16:00

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή 09:00 - 11:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203535-585

Δευτέρα 11:00 - 13:00

E

Αναστασία Κωστάκη Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος 210-8203539
Τρίτη 13:00 - 14:00
Τετάρτη 13:00 - 14:00
E
Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Τρίτη 15:00 - 17:00 (ισχύουν οι ώρες μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019) F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

Επιστημονική Άδεια

E

Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Δευτέρα12:00 - 14:00 E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Τρίτη 11:00 -13:00

F

Ελένη Κανδηλώρου

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

210-8203176
Επιστημονική Άδεια

A

Αλεξάνδρα Λειβαδά

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Τρίτη 17:00 - 18:00
Τετάρτη 17:00 - 18:00

E

Παναγιώτης Μερκούρης Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος 210-8203941
Δευτέρα 15:00 - 16:00
Τετάρτη 15:00 - 16:00
F
Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος 210-8203527
Πέμπτη 11:00 - 13:00
E
Ιουλία Παπαγεωργίου Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος 210-8203583
Δευτέρα 11:00 - 13:00
E

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527
Τρίτη 11:00 - 13:00

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 411

210-8203926

Τετάρτη 11:00 - 13:00

F

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Δεμίρης Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος 210-8203569
Επιστημονική Άδεια
E

Αλέξανδρος Ζυμπίδης

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Τετάρτη 11:00 - 13:00

C

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545
Δευτέρα 11:00 - 12:00
Πέμπτη 11:00 - 12:00

E

Ξανθή Πεντελή Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος 210-8203454 Τρίτη 15:30 - 17:30 E

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Αϋφαντή

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203547

Τρίτη 13:00 - 15:00

E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203802
Τρίτη 13:00 - 14:30
Παρασκευή 9:30 - 11:00 και κατόπιν συνεννόησης με email

Ε

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203511
Δευτέρα 9:30 - 11:00    
Τρίτη 9:30 - 11:00
Πέμπτη 9:30 - 11:00

Ε

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ (Π.Δ. 407)

Παππάς Δημήτριος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Πέμπτη 13:00 - 15:00 Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Νικολακόπουλος Σταύρος Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, 2ος όροφος, Εργαστήριο Μπεϋζιανής και Υπολογιστικής Στατιστικής, Αίθουσα 208 210-8203238 Δευτέρα: 13:00-15:00 Τετάρτη: 15:00-17:00
Παπασταμούλης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος, γραφείο 2 210-8203591 Πέμπτη: 12:30-14:30
Παπαγιάννης Γεώργιος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος, Αντωνιάδου (Α35) 210-8203162 Δευτέρα: 14:00-15:00 Τετάρτη: 14:00-15:00 κατόπιν συνεννοήσεως με e-mail