Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2021 – 22

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529

Τετάρτη: 14:00-16:00

F

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801

Τετάρτη: 17:00-18:00

Πέμπτη: 17:00-18:00

C

Πέτρος Δελλαπόρτας

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Πέμπτη: 11:00-12:00
Παρασκευή: 15:00-16:00

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Δευτέρα 14:00-15:00

Πέμπτη 14:00-15:00

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή: 13:00 - 15:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203585

Τρίτη: 11:00-13:00

E

Αναστασία Κωστάκη Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος 210-8203539

Πέμπτη: 12:00-13:00

Παρασκευή: 12:00-13:00

E
Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Πέμπτη: 15:00-16:00 F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

Επιστημονική Άδεια 

E

Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Τρίτη: 11:00-13:00 E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Δευτέρα: 11:00-13:00

F

Αλεξάνδρα Λειβαδά

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Τετάρτη: 11:00-13:00

E

Παναγιώτης Μερκούρης Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος 210-8203941

Τετάρτη: 15:00-16:00

Πέμπτη 15:00-16:00

F
Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 3oς όροφος 210-8203502 Τετάρτη 11:00-13:00 E
Ιουλία Παπαγεωργίου Κοδριγκτώνος 12, 5oς όροφος 210-8203583 Παρασκευή 9:00-11:00 E

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527

Δευτέρα 14:00-15:00

Παρασκευή 14:00-15:00

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, γραφείο 411 210-8203926 Άδεια Άνευ Αποδοχών  F

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σταύρος Βακερούδης Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος, γραφείο 3 210-8203525 Πέμπτη 11:00-13:00  E
Νικόλαος Δεμίρης Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, 4ος όροφος 210-8203569 Τρίτη 10:00-12:00 F

Αλέξανδρος Ζυμπίδης

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Παρασκευή 13:00-15:00

C

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545

Πέμπτη 11:00 - 12:00

Παρασκευή 11:00 - 12:00

E

Παπασταμούλης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος, Γραφείο 2 210-8203454 Τρίτη 11:00-13:00 E
Ξανθή Πεντελή Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος, Γραφείο 2 210-8203454 Τρίτη 12:00-14:00 E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203802

Τετάρτη: 11:00-13:00

Ε

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203509

Δευτέρα: 10:00-11:00

Τετάρτη: 10:00-11:00

Ε

Συμβασιούχοι διδάσκοντες (Π.Δ. 407)
Παππάς Δημήτριος Εργαστήριο Στατιστικής, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Tρίτη: 14:00-15:00

Πέμπτη: 11:00-12:00

Α

ΕΣΠΑ

Κορρέ Αντωνία Εργαστήριο Στατιστικής, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Παρασκευή: 13:00-15:00

Α
Χαριτίδου Ευστρατία Εργαστήριο Στατιστικής, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος Τετάρτη: 14:00-16:00 (κατόπιν ραντεβού ή  συννενοήσεως με τους φοιτητές) Α
Χασιώτης Βασίλειος Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, γραφείο 411 210-8203926 Τρίτη: 15:00-17:00 F