Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αθανασοπούλου Ιωάννα (athanasi@aueb.gr
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Β. Βασδέκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Π. Δελλαπόρτα και τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “A Modeling Approach to Correlated Binary Outcomes”.

Δεμερτζή Ελισάβετ (demertzi@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Στ. Ψαράκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Μ. Κούτρα, Πανεπιστήμιο Πειραιά και τον Prof. Philippe Castagliola, University of Nantes, France. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Control Charts for Some Discrete and Continuous Distributions”.

Ζωγράφη Μιμόζα (mimoza@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κ. Ε. Ξεκαλάκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ Αικ. Δημάκη και τον Καθηγητή κ. J. Teugels, Department of Mathematics, Katholieke Universiteit of Leuven.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “The Generalized Waring Process And Its Application”.

Καρδιασμένος Παναγιώτης (pkardiasm@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ν.Φράγκο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Προς Ένα Ενοποιημένο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ε.Ε.”.

Κεκεμπάνος Άγγελος (aggkekeban@aueb.gr
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Τσιαμυρτζή.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “On Modelling Dynamic Networks with a Discrete Response.

Κοκή Κωνσταντίνα (kokiconst@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Βρόντο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τη Λέκτορα κ. Λ. Μελιγκοτσίδου, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ και τον Professor Paul Fearnhead, Department of Mathematics & Statistics, Lancaster University. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Bayesian Inference using MCMC and Particle MCMC Methods and Applications to Poisson Processes”.

Κονδάκης Μάριος ( mkond@aueb.gr )
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Δεμίρη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ε. Κυριακίδη και τον Καθηγητή κ. Ι.Ντζούφρα.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Some statistical models in Epidemiology and Ecology.

Κορρέ Αντωνία (akorre@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Β. Βασδέκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής την Dr Irini Moustaki, Reader in Statistics, Department of Statistics, London School of Economics και τον Καθηγητή κ. Στ. Ψαράκη. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Goodness-of-Fit Statistics and Influence Measures in Correlated Binary Data”.

Κρουστάλλης Ευστάθιος (ekroustallis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ν.Φράγκο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Εφαρμογές Στοχαστικών Μεθόδων στις Ασφάλειες Ζωής”.

Λαμπρινάκου Φιόρη (labrinakou@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Π. Δελλαπόρτα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Professor Ομ. Παπασπηλιόπουλο, Department of Economics & Business, Universitat Pompeu Fabra, Spain και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Δεμίρη. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Diffusions with Jumbs”.

Λερίου Ηλίας (eleriou@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ντζούφρα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Π. Δελλαπόρτα και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Δεμίρη.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Bayesian Variable Selection for Survival Analysis Models"

Λουκατάρη Αλεξάνδρα (aloukatari@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Α. Γιαννακόπουλο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αικ. Κύρτσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Στ. Ξανθόπουλο, Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Πολύπλοκα Συστήματα, Στοχαστικές Διαδικασίες, Εφαρμογές στα Οικονομικά”.

Μακάτης Γεώργιος (makatis@stat-athens.aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής την Καθηγήτρια κ. Ε. Ξεκαλάκη και τον Καθηγητή κ. Ν. Φράγκο.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Insurance Risk Models with Levy Process Inputs”.

Μαντζούνη Αικατερίνη (aikmantz@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τη Professor Μ.Κατέρη, Department of Mathematics, RWTH Aachen University και τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Bayesian Analysis and Model Selection for Discrete High-Dimensional Data”.

Ματζοράκης Κωνσταντίνος (kmatzorakis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον καθηγητή κ. Δ. Καρλή και τον Λέκτορα κ. Π. Ρεπούση, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Statistical Methodology for Prediction and Evaluation in Team Sports (Στατιστική Μεθοδολογία για Πρόβλεψη και Αξιολόγηση στον Ομαδικό Αθλητισμό).

Μπισιώτης Κωνσταντίνος (kbisiotis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Στ. Ψαράκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Α. Γιαννακόπουλο και τον Καθηγητή κ. Η. Τζαβαλή, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Affine Models Change Point Detection and Applications”.

Μπουγιουκλή Ευσταθία (bougioukli@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ν. Φράγκο και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ε. Χατζηκωνσταντινίδη, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Asymptotic Analysis of Diffusion Models in Risk Theory”.

Μπουραζάς Κωνσταντίνος (kbourazas@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Τσιαμυρτζή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι.Ντζούφρα και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Δεμίρη.  
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Self-Starting Methods in Bayesian Statistical Process Control & Monitoring (Αυτό-Εκκινούμενες Μέθοδοι στον κατά Bayes Στατιστικό Έλεγχο και Εποπτεία Διεργασιών).

Νησιώτης Κωνσταντίνος-Συμεών (csnisiotis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Μπεσμπέα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Β. Βασδέκη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Κόκκορη, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Στοχαστικά Μοντέλα στην Οικολογία με έμφαση στη Μεσόγειο”.

Πανάγου Φωτεινή (fwtpanagou@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ και τον Ιωάννης Κοσμίδη, Λέκτορα, Department of Statistical Science, University College London. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Model Based Clustering for count and for mixed model data”.

Παπαστεργίου Κωνσταντίνος (kpapast@aueb.gr(αναστολή σπουδών 1/3/15-31/12/15)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αικ. Δημάκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Στ.Ψαράκη και την Καθηγήτρια κα Α. Κωστάκη. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Μελέτη της Εκθετικής Οικογένειας”.

Περδίκης Θεόδωρος (theoperdik@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Στ. Ψαράκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής  τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Π. Μαραβελάκη, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο ΠΕΙΡΑΙΑ, και τον Καθηγητή κ. P. Castagliola, Universite de Nantes Institute, Universitaire de Technologie de Nantes, Departement Qualite Logistique Industrielle et Organisation. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Statistical Process Monitoring with emphasis on multivariate control charts".  

Πινότση Δήμητρα (pinotsi@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Πανάρετο και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Παυλόπουλο.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Queuing Models and Diffusion Approximations in Production Systems”.

Σταθόπουλος Κων/νος (cstathop@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Βρόντο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ε. Κυριακίδη και τον Καθηγητή κ. Ν. Φράγκο.  
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Private Insurance and its relation with the macroeconomic environment: the case of Greece (Ιδιωτική ασφάλιση και η σχέση της με το μακροοικονομικό περιβάλλον: η περίπτωση της Ελλάδος)”

Τσαμτσακίρη Παναγιώτα (ptsamtsak@aueb.gr
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Βρόντο. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Modeling Multivariate Time Series (Διακριτές Πολυμεταβλητές Χρονοσειρές).

Χρόνης Γεώργιος (gchronis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χ. Παυλόπουλο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Π. Δελλαπόρτα και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ε. Ιωαννίδη.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Statistics for Spatio-Temporal Random Fields with Intermittency”.