Υλικοτεχνική Υποδομή

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο του Τμήματος Στατιστικής

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων (Laboratory of Applied Statistics, Probability and Data Analysis)

Το εργαστήριο του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται στον 3ο όροφο της πτέρυγας της οδού Αντωνιάδου (τηλ. 210-8203162). Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης εξυπηρετεί τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής (υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές).

Το εργαστήριο είναι ανοικτό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως και 8:30 μ.μ.. 

Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο υπάρχουν 2 SUN Servers,  1 DELL  Server, 50 υπολογιστές οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο, 1 εκτυπωτής, 1 scanner και  projector . Υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο δίκτυο Internet όπως επίσης και πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του Πανεπιστημίου.

Στο εργαστήριο υπάρχουν περίπου 40 θέσεις εργασίας Προπτυχιακών και 10 Διδακτορικών σε ξεχωριστό χώρο, ενώ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει και η βιβλιοθήκη του τμήματος.

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση των εργασιών τους στα πλαίσια των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και για αναζήτηση και συλλογή στοιχείων και βιβλιογραφίας σχετικά με αυτές. Επίσης, το εργαστήριο εξυπηρετεί την έρευνα των υποψήφιων διδακτόρων (και των μεταπτυχιακών φοιτητών). Χρησιμοποιείται για την εκπόνηση των εργασιών που τους ζητούνται για τα μαθήματά τους. Για αυτό το λόγο είναι εγκατεστημένα πολλά στατιστικά πακέτα καθώς και πολλά άλλα πακέτα εφαρμογών, όπως επεξεργαστές κειμένου, πακέτα γραφικών, βάσεις δεδομένων κλπ.

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο κυρίως για παροχές του δικτύου Internet, όπως και για την έρευνά τους.

Γνωστικό Αντικείμενο:  Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη των διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, καθώς και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών του  Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας.

Στο εργαστήριο επίσης γίνονται κατά καιρούς σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως επίσης και μαθήματα του προπτυχιακού ή του  μεταπτυχιακού προγράμματος μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Μερκούρης (ΦΕΚ εκλογής)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νικόλαος Μωραϊτης (moraitis@aueb.gr), Τηλέφωνο:210 - 8203162

ΦΕΚ Τροποποίησης: B 1643 – 15.05.2017 (Αρ. 2563)

ΦΕΚ ΊδρυσηςΒ 2000 - 31.12.2003 (Αριθμός 78030/Β1)

Χώρος Στέγασης: 3ος Όροφος, Κτήριο Αντωνιάδου

Tηλέφωνο: 210-8203162.

Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Στατιστικής

Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of Statistical Methodology)

Το εργαστήριο του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33. Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος Στατιστικής (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Επίσης εξυπηρετεί και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο υπάρχουν 27 υπολογιστές οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο και 2 projector. Υπάρχει πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του Πανεπιστημίου.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί την έρευνα των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκπόνηση των εργασιών που τους ζητούνται για τα μαθήματά τους. Για αυτό το λόγο είναι εγκατεστημένα πολλά στατιστικά πακέτα καθώς και πολλά άλλα πακέτα εφαρμογών, όπως επεξεργαστές κειμένου, πακέτα γραφικών, βάσεις δεδομένων κλπ. 

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο κυρίως για παροχές του δικτύου Internet, όπως και για την έρευνά τους.

Στο εργαστήριο επίσης γίνονται κατά καιρούς σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως επίσης και μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» και ειδικότερα στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για την επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Ψαράκης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Τατιάνα Μίχου (tamihou@aueb.gr)

ΦΕΚ Τροποποίησης: B 984 – 23.03.2017

ΦΕΚ ΊδρυσηςΒ 2000 - 31.12.2003(Αριθμός 78030/Β1)

Χώρος Στέγασης: 208, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος.

Τηλέφωνο: 210-8203863

Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (Stochastic  Modelling  and  Applications Laboratory)
Το εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Τροίας. Στο εργαστήριο υπάρχουν 28 υπολογιστές, 1 server, 1 projector και 1 εκτυπωτής. Εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες - Στοχαστική Ανάλυση – Εφαρμοσμένες Πιθανότητες-Στοχαστικά Υποδείγματα» και ειδικότερα στη χρήση προχωρημένων θεωρητικών και υπολογιστικών μεθόδων στην κατασκευή και την κατανόηση στοχαστικών υποδειγμάτων για την περιγραφή σύνθετων και πολύπλοκων φαινομένων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την οικονομία.

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες - Στοχαστική Ανάλυση – Εφαρμοσμένες Πιθανότητες-Στοχαστικά Υποδείγματα» και ειδικότερα στη χρήση προχωρημένων θεωρητικών και υπολογιστικών μεθόδων στην κατασκευή και την κατανόηση στοχαστικών υποδειγμάτων για την περιγραφή σύνθετων και πολύπλοκων φαινομένων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την οικονομία.

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γιαννακόπουλος

ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 208, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας.

Τηλέφωνο: 210 - 8203238

Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής (Computational and Bayesian Statistics Laboratory)
Το εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Τροίας. Στο εργαστήριο υπάρχουν 28 υπολογιστές, 1 server, 1 projector και 1 εκτυπωτής. Εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» και ειδικότερα στην ανάπτυξη και χρήση Μπεϋζιανών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης αλλά και σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για σύνθετα ή/και πολυδιάστατα μοντέλα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» και ειδικότερα στην ανάπτυξη και χρήση Μπεϋζιανών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης αλλά και σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για σύνθετα ή/και πολυδιάστατα μοντέλα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Καρλής

ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 208, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας.

Τηλέφωνο: 210-8203238

Υπηρεσίες

Το Τμήμα Στατιστικής παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, κάποιες είναι οι εξής: 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της Γραμματείας (e-Γραμματεία)

Στην ηλεκτρονική Γραμματεία, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/ , μπορείτε:

  • Να συμπληρώσετε τη Δήλωση μαθημάτων που αφορά τους φοιτητές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
  • Να καταθέσετε βαθμούς ανά εξεταστέο μάθημα, που αφορά τους καθηγητές.
  • Να δείτε την αναλυτική βαθμολογία φοιτητή.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα απόκτησης Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τύπου user_name@aueb.gr στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου, τον οποίο διαχειρίζεται το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.). Οδηγίες για αυτή την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ασύρματη Πρόσβαση (Wireless Access)

Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυό του, σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και συγκεκριμένα σε όλους όσους διαθέτουν λογαριασμό e-mail/dial-up στο Πανεπιστήμιο (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ.). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός φορητού υπολογιστή με την κατάλληλη ασύρματη κάρτα δικτύου, ενώ σημεία ασύρματης πρόσβασης υπάρχουν στους περισσότερους χώρους του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες για το ασύρματο δίκτυο και τιςευρυζωνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα βρείτε στον δικτυακό τόπο: http://broadband.aueb.gr.

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης (E-Class)

Σημαντική διευκόλυνση στη διεξαγωγή των μαθημάτων αποτελεί ο εξυπηρετητής ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (E-Class) του Πανεπιστημίου, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τους καθηγητές να έχουν έναν κοινό δικτυακό τόπο για κάθε μάθημα, στον οποίο μπορούν να καταχωρηθούν σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, σημειώσεις, βιβλιογραφία, βαθμολογίες κ.α. 
Περισσότερα για αυτή την υπηρεσία θα βρείτε στον δικτυακό της τόπο: http://eclass.aueb.gr

Ασύρματο δίκτυο eduroam:  

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Το eduroam επιτρέπει σε χρήστες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων να αποκτούν πρόσβαση στο Internet ευρισκόμενοι σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα συμμετέχει σε αυτό, με τον ίδιο κωδικό και τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει το eduroam στο ίδρυμά τους (χωρίς δηλαδή να αλλάξουν κάτι στις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου eduroam). Ρυθμίζοντας τον φορητό σας υπολογιστή για το δίκτυοeduroam του Ο.Π.Α., θα μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα στο Internet κατά την επίσκεψή σας σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο στον κόσμο το οποίο έχει πρόσβαση στο eduroam, χωρίς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι επισκέπτες του Πανεπιστημίου μας οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam μπορούν να συνδεθούν στο Internet χωρίς καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις του φορητού τους υπολογιστή.

Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1928. Λειτουργεί στον 1 και στον 2 όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην κάλυψη των αναγκών για την επιστημονική πληροφόρηση της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου, με προοπτική την αποτελεσματική της επίδραση στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας μέσα στο διευρυμένο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή, η οποία είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνήβιβλιοθηκονομικά πρότυπα, αφομοιώνοντας σε όλες τις εφαρμογές της τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας. Η έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 200.000 περίπου, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROM και μικροκάρτες). Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ περιορισμένος αριθμός στη γαλλική και γερμανική.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο. Διαθέτει δυνατότητα για άμεση, μεθοδική και φιλική αναζήτηση και ανάκτηση περιεχομένου. Εμπλουτίζεται διαρκώς και, χάρη στην ψηφιακή μορφή της, ανταποκρίνεται λειτουργικά στην ταχύτητα και στην ποσότητα παραγωγής της νέας γνώσης.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της, σε όλες τις συλλογές της, εκτός της συλλογής των περιοδικών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα και Κέντρα Τεκμηρίωσης: