Πρόγραμμα Erasmus +

Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρουσίαση Προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προσφερόμενα Μαθήματα Erasmus του Τμήματος Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019/ 20

 • Απαιτούμενα ηλεκτρονικά έντυπα:

 1. Αρχική Αίτηση Συμμετοχής για το Πρόγραμμα ERASMUS+
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement
 4. Οδηγίες Συμπλήρωσης του Learning Agreement
 5. Έντυπο Αντιστοιχίας Μαθημάτων
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/1986

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής Προγράμματος Έρασμος

 • Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος,

Τηλ. 210-8203 801 - e-mail: ayannaco@aueb.gr

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά,

Τηλ. 210-8203 521 - e-mail: livada@aueb.gr

Διοικητική Υποστήριξη

 • Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής,

Τηλ. 210-8203 113 - e-mail: sofiaana@aueb.gr
 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

 • Bασιλική Παπαβασιλείου, 

Τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr