Πρόγραμμα Erasmus +

Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Απαιτούμενα ηλεκτρονικά έντυπα:

 1. Αρχική Αίτηση Συμμετοχής για το Πρόγραμμα ERASMUS+
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement
 4. Οδηγίες Συμπλήρωσης του Learning Agreement
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/1986

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής Προγράμματος Έρασμος

 • Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής , τηλ. 210-8203591, e-mail: papastamoulis@aueb.gr

 • Παπαγεωργίου Ιουλία, Αναπλ. Καθηγήτρια , τηλ. 210-8203583, e-mail: ioulia@aueb.gr

 • Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, (σε επιστημονική άδεια) τηλ. 210-8203521, e-mail: livada@aueb.gr

Διοικητική Υποστήριξη

 • Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής,

Τηλ. 210-8203 113 - e-mail: sofiaana@aueb.gr
 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

 • Ντέλιου Κλεοπάτρα, τηλ: 2108203 188
 • Φαντάκη Έλια, τηλ: 2108203 270

e-mail: erasmusmobility@aueb.gr