Δράσεις του Τμήματος

Δράσεις του Τμήματος Στατιστικής

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Τμήμα με λίγα λόγια

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 ως Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών. Έίναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στην πορεία προστέθηκαν τα επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και της Στατιστικής. Μετονομάστηκε σε Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1926.  Το 1984 η σχολή χωρίστηκε σε τρία τμήματα, τα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής. Το 1979 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες, ενώ αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το 1985.

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε αυτοτελώς το 1989 και είναι ιστορικά το πρώτο, και παραμένει έως σήμερα το μόνο, αμιγές Τμήμα Στατιστικής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Παρουσιάζει εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις και διακρίσεις ενώ απόφοιτοί του (και από τις τρεις βαθμίδες πανεπιστημιακών πτυχίων, B.Sc., M.Sc. και PhD) στελεχώνουν μερικά από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στην Αγγλία, την Ευρώπη και την Αμερική καθώς επίσης και εταιρείες (συμπεριλαμβανόμενες και Βιοστατιστικής όπως IQVIA, Astra Zeneca, κλπ.).

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στις επιστήμες και στα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, το 2013  ιδρύθηκε η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία εντάσσονται το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Στατιστικής. Η Σχολή φέρνει μαζί τα δύο αυτά Τμήματα με σκοπό να προαγάγει την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια τους και να προσφέρει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στους φοιτητές και ένα όσο το δυνατόν δυναμικότερο ερευνητικό περιβάλλον στα πλαίσια της σύγχρονης Στατιστικής Επιστήμης, της Επιστήμης Δεδομένων, και της Αναλυτικής (Data Science) των δεδομένων (Data Analytics).

Εκτός από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και την ερευνητική δραστηριότητα, το Τμήμα Στατιστικής διοργανώνει 3 μεταπτυχιακά προγράμματα σε Στατιστικής, Εφαρμοσμένη Στατιστική και Διαχείριση κινδύνου και συμμετέχει ενεργά στο διατμηματικό μεταπτυχιακό της Επιστήμης Δεδομένων (με το Τμήμα Πληροφορικής).

Το τμήμα Στατιστικής έχει 24 μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων τουλάχιστον 7 αναπτύσσουν δραστηριότητα στο χώρο της Βιοστατιστικής.  Στο τμήμα επίσης εργάζονται περίπου 20 υποψήφιοι διδάκτορες σε 3 ερευνητικά εργαστήρια. Επίσης στο τμήμα εκπονούν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες περίπου 50 φοιτητές εκ των οποίων σημαντικός αριθμός στην περιοχή της Βιοστατιστικής.

Δράσεις του Τμήματος

Το Τμήμα Στατιστικής έχει ανάπτυξη πολυδιάστατη δραστηριότητα σε τομείς που δεν είναι συνηθισμένοι σε Ελληνικά πανεπιστήμια.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Ερευνητικά Σεμινάρια (κάθε 2 εβδομάδες)
 2. Επαγγελματικά Σεμινάρια (ένα κάθε μήνα, περίπου) από απόφοιτους του Τμήματος
 3. Short courses με διακριμένους επιστήμονες του εξωτερικού (H. Massame, Stefan Kesenne, G. Streftaris, J. Kornak, Alan Agresti)
 4. Πρόγραμμα Υποτροφιών και Επιβράβευσης (Βραβεία επίδοσης για προπτυχιακούς, Βραβεία Διδασκαλίας για Υποψήφιους Διδάκτορες και Προσωρινούς Καθηγητές, Υποτροφία για Διδακτορικό στον Καλύτερο του M.Sc. in Statistics του ΟΠΑ)
 5. Κανάλι προβολής στο YouTube
 6. Σύνδεση με εταιρείες (IQVIA)
 7. Ημερίδες και Συνέδρια (Μόνο την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 διοργανώσαμε 4 σχετικές εκδηλώσει: AUEB Sports Analytics Workshop, Stochastic Models in earthquake studies, Τα Μαθηματικά της Πανδημίας, Risk Finance and Stochastics - RFS-2021)
 8. Μνημόνια συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ και την ImedD
 9. Internships με εταιρείες (IQVIA, ΕΛΒΑΛ, FSI, FSF-H)
 10. Διπλωματικές σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς (ΕΛΣΤΑΤ, ImedD, AstraZeneca, IQVIA, ΕΛΒΑΛ, FSI, FSF-H)
 11. Double Degree με το Πανεπιστήμιο της Παβία (σε μεταπτυχιακό επίπεδο)
 12. Μνημόνιο συνεργασίας ΟΠΑ με ΕΛΣΤΑΤ
 13. Μνημόνιο συνεργασίας ΟΠΑ με ImedD
 14. Στο παρελθόν, έχουμε τρέξει για 3 χρονιές (σε συνεργασία με φοιτητές) το παιχνίδι STAT-WARS από την ομάδα φοιτητών με το όνομα STArT Thinking
 15. Έχουμε το blog GRSTATS για ενημέρωση της κοινότητας των στατιστικών https://grstats.forumotion.net/ (υπάρχει και αντίστοιχη σελίδα το FB)
 16. Συμμετοχή στο Δίκτυο Πανεπιστημίων HERMES για συνεργασία σε Μεταπτυχιακά διεθνούς συνεργασίας (joint, dual degrees) και κοινό πρόγραμμα Διδακτορικής έρευνας.

Δράσεις ειδικά για Πρωτοετείς

 • Ενισχυτικές δράσεις για τους πρωτοετείς
  • Παρουσίαση Τμήματος στην αρχή των σπουδών
  • Σεμινάριο σε Microsoft excel (6 εβδομάδων x 2 ώρες)
  • Σεμινάριο Στατιστικής με ομιλίες για τις εφαρμογές Στατιστικής σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Εργαστήρια Στατιστικής του Τμήματος Στατιστικής με Δραστηριότητα στη Βιοστατιστική

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής και την προαγωγή της έρευνας έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στο Τμήμα τρία (3) ερευνητικά εργαστήρια εξοπλισμένα με Η/Υ συνολικής δυναμικότητας 57 υπολογιστών και ένα (1) εκπαιδευτικό εργαστήριο στο Τμήμα Στατιστικής συνολικής δυναμικότητας 51 υπολογιστών. Στα εργαστήρια, εκτός των μελών ΔΕΠ, εργάζονται και διεξάγουν την έρευνά τους και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι μεταδιδάκτορες και συνεργαζόμενοι ερευνητές που βρίσκονται υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ του κάθε εργαστηρίου.

Εκπαιδευτικό εργαστήριο του τμήματος Στατιστικής:

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων - Laboratory of Applied Statistics, Probability and Data Analysis. Bρίσκεται στον 3ο όροφο της πτέρυγας της οδού Αντωνιάδου (τηλ. 210-8203120/162). Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης εξυπηρετεί τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής (υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές). Το εργαστήριο είναι ανοικτό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως και 8:30 μ.μ. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο υπάρχουν 2 SUN Servers,  1 DELL  Server, 50 υπολογιστές οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο, 1 εκτυπωτής, 1 scanner και  projector . Υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο δίκτυο Internet όπως επίσης και πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του Πανεπιστημίου. Στο εργαστήριο υπάρχουν περίπου 40 θέσεις εργασίας Προπτυχιακών και 10 Διδακτορικών σε ξεχωριστό χώρο, ενώ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει και η βιβλιοθήκη του τμήματος.

Ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Στατιστικής:

 1. Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of Statistical Methodology). Βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Ευελπίδων 47A & Λευκάδος. Στο εργαστήριο ανήκουν 6 μέλη ΔΕΠ και 1 ΕΤΕΠ (Εργαστηριακός Βοηθός). Διαθέτει έναν κεντρικό υπολογιστή και τοπικό δίκτυο 27 Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows και σύνδεση στο Internet, 1 υπολογιστή για τον διδάσκοντα, 4 επιπλέον θέσεις εργασίας και 1 server (σύνολο 32 υπολογιστές), 1 διαδραστικό πίνακα, 4 projectors και 4 laptops. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Ι. Ντζούφρας.
 2. Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής (Computational and Bayesian Statistical Laboratory). Το εργαστήριο στελεχώνεται από 5 μέλη ΔΕΠ και βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, αίθουσα 208 (σε συστέγαση με το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών). Ο χώρος διαθέτει 38 υπολογιστές. Διευθυντής του
 3. Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (Stochastic  Modelling  and  Applications Laboratory): Το εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Τροίας. Στο εργαστήριο υπάρχουν 28 υπολογιστές, 1 server, 1 projector και 1 εκτυπωτής. Εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες - Στοχαστική Ανάλυση – Εφαρμοσμένες Πιθανότητες-Στοχαστικά Υποδείγματα» και ειδικότερα στη χρήση προχωρημένων θεωρητικών και υπολογιστικών μεθόδων στην κατασκευή και την κατανόηση στοχαστικών υποδειγμάτων για την περιγραφή σύνθετων και πολύπλοκων φαινομένων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την οικονομία.