Διοίκηση του Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος Στατιστικής, Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης                  τηλ. 210-8203529              email: vasdekis@aueb.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτρης Καρλής                    τηλ. 210-8203920              email: karlis@aueb.gr

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Επαμεινώνδας Κυριακίδης  τηλ. 210-8203535/585     email: ekyriak@aueb.gr

Υπεύθυνος  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Full Time

Καθηγητής Δημήτρης Καρλής                    τηλ. 210-8203920              email: karlis@aueb.gr

Υπεύθυνος  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Part Time

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βρόντος              τηλ. 210-8203927              email: vrontos@aueb.gr

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

email Γραμματείας: stat@aueb.gr

fax Γραμματείας: 210-8230488

Προσωπικό Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)                   τηλ. 210-8203111           email: xkiki@aueb.gr

Αλίκη Σπυροπούλου                                                                                   τηλ. 210-8203112           email: aspyrop@aueb.gr 

Σοφία Αναστασίου                                                                                      τηλ. 210-8203113           email: sofiaana@aueb.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αργυρώ Σμυρνάκη                                          τηλ. 210-8203681              email: smyrnaki@aueb.gr

Μάρω Χρυσανθοπούλου                                 τηλ. 210-8203692              email: marochr@aueb.gr

Email Γραμματείας: masterst@aueb.gr

Fax Γραμματείας: 210-8203692

Εργαστήρια Τμήματος Στατιστικής

Εργαστήριο Αντωνιάδου - Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων

Υπεύθυνος: Νικόλαος Μωραΐτης             τηλ. 210-8203162              email: moraitis@aueb.gr

Εργαστήριο Ευελπίδων - Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας

Υπεύθυνη: Τατιάνα Μίχου          τηλ. 210-8203162/863                     email: tamihou@aueb.gr