1η Ερευνητική Ημερίδα

Η πρώτη ερευνητική ημερίδα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο κτήριο Τροίας. Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και η προώθηση των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ τους.

Πρόγραμμα 1ης Ερευνητικής Ημερίδας 

1η Σύνοδος Ομιλιών: 10.00-12.00 (αίθουσα 102, κτήριο Τροίας)
Εναρκτήριος χαιρετισμός από τον Πρύτανη του ΟΠΑ Καθηγητή Ε.Γιακουμάκη
10.15-10.30: Σ.Βούλγαρης, και D. Frey, M. Makkes, P.L. Roman, F.Taı̈ani, «Dietcoin: Lightweight Bitcoin Verification for Resource-contrained Devices».
10.30-10.45:  Γ.Πολύζος, «Bridging the Cyber and Physical Worlds with Blockchains and Smart Contracts». 
10.45-11.00:  Α.Γιαννακόπουλος, «Θεωρία Λήψης Αποφάσεων και Αβεβαιότητα του Υποδείγματος, Στοχαστικά Διαφορικά Παίγνια και Υπολογιστική τους Μελέτη». 
11.00-11.15: Β.Καλογεράκη, «Real-Time Reliable Human-Centered Computing Systems». 
11.15-11.30: Ι.Κουτσόπουλος, « Optimization Problems in Mobile Crowdsensing and Online Platforms». 
11.30-11.45: Μ.Ζαζάνης, «Queues with abandonment: Markovian models, diffusion approximations, and large deviations estimates».
11.45-12.00: Γ. Σταμούλης και Μ.Μήνου, «Incentives-based Demand Response in Smart Energy Grids with Partial Information».

Γεύμα: 12.00-13.15 

2η Σύνοδος Ομιλιών: 13.15-15.00 (αίθουσα 102, κτήριο Τροίας) 
13.15-13.30:  Δ.Γκρίτζαλης και Γ.Λύκου, «Data Center Efficiency and Sustainability Assessment».
13.30-13.45:  Π.Κωνσταντόπουλος και Β.Περτσάς, «Capturing research processes through a cross-disciplinary ontology»
13.45-14.00:  Β.Βασδέκης, και  Κ.Φλώριος, Ε.Μουστάκη, και Δ.Ριζόπουλος, «Model averaging weighted estimators for latent variable models in a longitudinal data setting». 
14.00-14.15: Β.Βασσάλος, «Declarative Specification of Machine Learning Algorithms in Database Query Languages».
14.15-14.30: Ι.Ντζούφρας, «Computational Methods for Bayesian Variable Selection».
14.30-14.45: Π.Τσιαμυρτζής «Image based Statistical Process Monitoring using Partial First Order Stochastic Dominance». 
14.45-15.00: Γ.Παπαιωάννου, και Α.Γκαραβέλης, Ν.Βίτσας, Α.Βασιλάκης, Κ.Βαρδής, «Illumination-driven Optimization Problems».

Συμπεράσματα Ημερίδας - Συζήτηση

Σύνοδος Posters 10.00-15.00

Θα παρουσιασθούν τα εξής Posters (κοινόχρηστος χώρος ισογείου, κτήριο Τροίας): 

 • Ι.Ανδρουτσόπουλος, Ι.Χαλκίδης και Α.Μίχος: «Obligation and Prohibition Extraction Using Hierarchical RNNs».
 • Β.Βασσάλος «Ολοκλήρωση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων από Ευρωπαϊκά νοσοκομεία».
 • Ν.Δεμίρης και Α.Χατζηλένα: «Statistical inference for some infectious disease models»
 • Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά και Κ.Νατσιόπουλος: «Income inequality: An ARDL approach for France, Greece, UK and USA» 
 • Μ.Ζαζάνης, «Sensitivity Analysis of Poisson Driven Systems»
 • Ε.Ιωαννίδης και Π.Δελλαπόρτας και Κωτσογιάννης: «Sample size determination for risk-based tax auditing». 
 • Ε.Ιωαννίδης: «Asymptotics for a non-quadratic  Cross-spectrum estimator». 
 • Δ.Καρλής και Ξ.Πεντελή: «Integer-valued time series model for multivariate surveillance». 
 • Π.Κωνσταντόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, και Β. Περτσάς: «Ontology Driven Extraction of Research Processes» 
 • Ε.Μαρκάκης: «Fair division of indivisible goods: Comparing approximate relaxations of envy-freeness» 
 • Γ. Σταμούλης και Α.Παπαϊωάννου, «Teaming and Competition for Demand-Side Management in Office Buildings»
 • Σ.Ψαράκης, Α.Κωστάκη, Α.Γιαννακόπουλος: «Predicting Mortality Curves using Functional Data Analysis»

Σημείωση: Ορισμένες από τις ομιλίες και τα posters είναι σε συνεργασία με άλλους καθηγητές της Σχολής ή/και άλλους ερευνητές εντός και εκτός του ΟΠΑ. Ανωτέρω αναγράφονται οι συνεργάτες που δηλώθηκαν κατά την υποβολή των εργασιών στην ημερίδα. Σε κάθε ομιλία και poster θα αναφερθούν όλοι οι αντίστοιχοι συνεργάτες. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας παρουσιάζεται εδώ

====================================

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής