Εργαστήριο μαθήματος "Εισαγωγή την Πληροφορική"

Το εργαστήριο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» θα ξεκινήσει την Δευτέρα 3/10/2022 όπως ακριβώς αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Την πρώτη φορά θα γίνει μια ώρα μάθημα για το τμήμα Α-Λ μεταξύ 11:00 και 12:00 και μια ώρα για το τμήμα Μ-Ω μεταξύ 12:00 και 13:00.

Από την επόμενη εβδομάδα η διεξαγωγή του εργαστηρίου θα γίνεται ως εξής:

Την Δευτέρα 10/10/22 θα γίνει 2ωρο μάθημα, 11:00 - 13:00 για το τμήμα Α-Λ ενώ το τμήμα Μ-Ω θα κάνει 2ωρο μάθημα την επόμενη Δευτέρα 17/10/22.

Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιστούν τα μαθήματα καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου, δηλαδή την μια εβδομάδα θα κάνει μάθημα το ένα τμήμα και την επόμενη το άλλο.

Για την είσοδο σας στους υπολογιστές του εργαστηρίου θα χρειαστεί να έχετε ενεργοποιήσει τους γενικούς κωδικούς πρόσβασης σας σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη αποσταλεί από την γραμματεία του τμήματος.

Καλλιαμπέτσος Γεώργιος