Αναπλήρωση εργαστηρίου του μαθήματος "Εισαγωγή την Πληροφορική" - Τμήμα Μ-Ω

Σε αναπλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος "Εισαγωγή την Πληροφορική" τις 7/11/2022 που δεν έγινε, καλούνται οι φοιτητές του τμήματος Μ-Ω να προσέλθουν την 21/11/2022, στις 15:00 έως 17:00 στην αίθουσα υπολογιστών Η/Υ 3.

Ο Διδάσκων

Καλλιαμπέτσος Γεώργιος