Αναπλήρωση Φροντιστηρίου Αρχών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Τμήμα Μ-Ω)

Την Τετάρτη 27/11, 13:00-15:00 στην αίθουσα Α21 θα γίνει πρόσθετη φροντιστηριακή διάλεξη στο μάθημα των Αρχών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Τμήμα Μ-Ω).

Από τη Διδάσκουσα κυρία Θεοφανοπούλου Ζωή