Ανακοίνωση - Φορολογία

Ενημερώνονται οι φοιτητές  ότι θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος της Φορολογίας.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/12, 17:00-19:00, στο Αμφιθέατρο Α.

Ο διδάσκων,

Νίκος Καραμπίνης