ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Οι ώρες γραφείου της Καθηγήτριας κυρίας Αφροδίτης Παπαδάκη, την Παρασκευή 13/09/2019 αλλάζουν και

από 11.00-12.00 θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την ίδια ημέρα αλλά τις ώρες 09.00-10.00.