ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΟΜΠΟΛΗ

Οι ώρες γραφείου του Κου Ρομπόλη θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11/12, 12.00-14.00 αντί της Τρίτης 10/12, 15.30-17.30.