Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Kalliopi Benetatou

  • “Competition Policy and Labor Productivity Growth: Some new evidence”(with Y. Katsoulacos, E. Kyriazidou and G. Makri), Empirical Economics, 2019.

Georgios Bertsatos

Galateia Makri

  •  “Competition Policy and Labor Productivity Growth: Some new evidence” (with K. Benetatou, Y. Katsoulacos and E. Kyriazidou), Empirical Economics, 2019.

Ioannis Papantonis

Panagiotis Skartados

  • "Product Innovation transfer under passive partial ownership holdings" (with Papadopoulos, K.and G., Petrakis, E.), Economics Letters 177, 22-25, 2019.


Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Panagiota Koliousi

  • "Liberalization of product and labour markets: Efficiency and equity implications"(σε συνεργασία με την Αν. Καθηγήτρια Αν. Μιαούλη και τον Καθηγητή Απ.Φιλιππόπουλο), Journal of Macroeconomics (2017), vol.92, pp.92-106.