Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (Η' εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1764
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα εξετασθεί η αλληλεπίδραση του οικονομικού συστήματος και της φύσης. Κατ’ αρχήν, θα εξετασθούν εν συντομία οι βασικές έννοιες της Οικονομικής της Ευημερίας. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν οι πηγές της ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι συνέπειές της και θα αναπτυχθεί η οικονομική θεωρία της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα συζητηθούν επίσης οι μέθοδοι εκτίμησης του οφέλους και του κόστους που προκύπτουν από την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (φόρος επί των εκπομπών ρύπανσης, άδειες ρύπανσης, κλπ.).

Θα αναπτυχθεί, επίσης, η θεωρία της άριστης χρήσης των φυσικών πόρων (εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων) και της διαμόρφωσης των τιμών τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα οικονομικά της ενέργειας. Στη συνέχεια, θα εξετασθεί το θέμα της διατηρήσιμης ανάπτυξης σε συνάφεια με την εξαντλησιμότητα των φυσικών πόρων και την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος. Θα συζητηθούν επιπλέον οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια κριτική θεώρηση της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων και μια συγκριτική παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών για την ερμηνεία και την λύση των οικολογικών προβλημάτων. Η θεωρητική ανάλυση θα συμπληρώνεται με επιλεγμένες εφαρμογές.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Περιβάλλον και φυσικοί πόροι, τόμος α', Βλάχου Ανδριάνα Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Tietenberg Tom, Lewis Lynne Λεπτομέρειες