Οικονομική Γεωγραφία (Γ΄εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1385
Εξάμηνο: 
3ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος
 
Συγκεντρώσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνική (αστικά κέντρα), τοπική και παγκόσμια κλίμακα. Τοπικές εξωτερικές οικονομίες του Marshall και περιφερειακή εξειδίκευση: βιομηχανικές και τεχνολογικές συσπειρώσεις και αστικές συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Διακλαδικό-ενδοκλαδικό εμπόριο, διεθνείς ροές επενδύσεων και καταμερισμός εργασίας: ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των περιφερειακών εμπορικών ενώσεων. Το θεωρητικό πλαίσιο της νέας οικονομικής γεωγραφίας (ΝΟΓ): Εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, μεταφορικό κόστος και μέγεθος αγοράς ως προσδιοριστικοί παράγοντες της επιχειρηματικής εγκατάστασης στο χώρο. Υποδείγματα της ΝΟΓ: Συγκέντρωση-διασπορά επιχειρήσεων, με πολλαπλά σημεία ισορροπίας, σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού και οικονομικής ολοκλήρωσης. Επιπτώσεις στο επίπεδο ευημερίας των κεντρικών και περιφερειακών περιφερειών. Η συμβολή της ΝΟΓ στην οικονομική θεωρία και πολιτική.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Περιφερειακές Ανισορροπίες και Νέα Οικονομική Γεωγραφία, Καραβέλη Ελένη Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, Αλογοσκούφης Γεώργιος Λεπτομέρειες