Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΤ' εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1363
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

1. Εισαγωγή: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση. Χαρακτηριστικά των Αναπτυσσομένων Χωρών. Δείκτες του επιπέδου Οικονομικής Ανάπτυξης. 2. Γενικές Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης: Δυισμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασσικά υποδείγματα. Ανάπτυξη, ανισότητα, φτώχεια και η υπόθεση του Kuznets. Το υπόδειγμα Harrod-Domar. Το Υπόδειγμα του Solow. Σύγκλιση ή απόκλιση αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών; Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξαρτημένης ανάπτυξης. 3.Το πληθυσμιακό πρόβλημα: Δημογραφική έκρηξη, εσωτερική μετανάστευση, εκπαιδευτική πολιτική και η επίδραση της επιλεγόμενης τεχνολογίας στη συνολική απασχόληση. 4. Δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. 5. Ο ρόλος των εξωτερικών πόρων και το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους. 6. Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς εμπορίου: Διεθνείς όροι εμπορίου. Προστατευτισμός και εκβιομηχάνιση μέσω υποκατάστασης των εισαγωγών. Εκβιομηχάνιση μέσω προώθησης των εξαγωγών. 7. Ο ρόλος του κράτους και των διεθνών οργανισμών στη διαδικασία της Οικονομικής Ανάπτυξης

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μια Εισαγωγή στη Γενική Ισορροπία, Θεόδωρος Παλυβός Λεπτομέρειες

Eνναλλακτικό σύγγραμμα: Θεωρία Oικονομικής Aνάπτυξης, Τρύφων Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Συνεργασία) Λεπτομέρειες